Jste zde

Mojžíš

Neděle, 3 Květen, 2015

4.. Mojžíšova 12, 3: Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.