Jste zde

Fotogalerie

Vystoupení Koinonia Jan Křtitel

V pátek 10. 11. jsme s bratry a sestrami z Koinonie Jan Křtitel z Litic, prožili úžasný večer chval, modliteb a svědectví v refektáři kapucínského kláštera.

Velký dík, muzikantům z Koinonie, že přijeli a celý večer vedli, díky kapucínům ze sušického kláštera za zapůjčení prostor a díky všem, kdo přišli, za výbornou atmosféru.

Stránky