O CB Sušice

Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého spasitele a Syna Božího. Jsme součástí Církve Bratrské, vyrůstající z českého i světového reformačního hnutí. Sušický sbor Církve bratrské byl až do konce roku 2016 stanicí sboru Církve Bratrské v Klatovech, od 1. 1. 2017 jsme samostatným sborem. Církev Bratrskou v Sušici tvoří zhruba 30 členů (dospělých) a skoro stejné množství dětí.

Brigáda na Kalichu

V pátek 14. 6. od 17 hodin zveme všechny na brigádu na Kalich (Žižkův vrch), kde budeme uklízet, likvidovat rozrostlé křoví, případně i natírat la opravovat avičky.

Po práci (1 - 2 hodiny) můžeme společnš posedět i s drobným občerstvcením.

Stránky