Jste zde

O CB Sušice

Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého spasitele a Syna Božího. Jsme součástí Církve Bratrské, vyrůstající z českého i světového reformačního hnutí. Sušický sbor Církve bratrské byl až do konce roku 2016 stanicí sboru Církve Bratrské v Klatovech, od 1. 1. 2017 jsme samostatným sborem. Církev Bratrskou v Sušici tvoří zhruba 30 členů (dospělých) a skoro stejné množství dětí.
Pravidelná nedělní shromáždění a úterní biblické hodiny se konají ve sborovém domě ve Studentské ulici