Jste zde

Ze staršovstva 25. května 2015

- Staršovstvo řešilo praktické záležitosti ve sborovém domě: nákup nového vysavače, doplnění a obnovení čistících prostředků a pomůcek a drobné opravy (světlo na WC, rozbité okno). Staršovstvo také vyjádřilo vděčnost Jardovi Oborníkovi za darovanou sekačku na trávu.

- Staršovstvo předběžně souhlasí s pořízením klubového posezení ve sboru, definitivní návrh (co přesně a za jakou cenu) musí schválit celosborové staršovstvo.

- Staršovstvo se dohodlo, že od září bude ve sborovém domě vytvořem "provozní řád" a harmonogram využití domu a také jednotný ceník pro mimosborové využití sborových prostor.

- Staršovstvo se řešilo možnoti a podmínky pronájmu bytu v patře sborového domu.

- Staršovstvo probíralo přípravu volby celosborového staršovstva v neděli 7.6. a zabývalo se budoucím fungováním celosborového staršovstva a situací v Klatovech.

- V nedeli 21. 6. odpoledne se bude s Sušici konat celošumavské shromáždění, musíme je kompletně zajistit (kázání, chválz, besídky, občerstvení). Dopoledne 21. 6. se proto nebude konat standardní ranní bohoslužba.

Vzhledem k veřejné dostupnosti tohoto textu se zde neobjevují body týkající se konkrétních osob nebo podrobností o sborových financích, ty členům sboru starší rádi sdějí na požádání.