Jste zde

David Kašper

Duch a tělo

Neděle, 24 Leden, 2016

Římanům 7, 14 - 8, 4: Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.