Ze staršovstva 1. března 2015

Na prvním setkání nového staršovstva se probíraly zejména následující věci:

- V neděli 22. března bude celosborové shromáždění v Klatovech, následované členskou schůzí sboru. V Sušici se proto nebude konat nedělní bohoslužba.

- Následující neděli, 29. března odpoledne v CB Klatovy proběhne celošumavské shromáždění, bohoslužba ráno v Sušici bude.

- Oslava Velikonoc proběhne společně s KS Horažďovice u nás ve sboru, my zajistíme maso, horažďovičtí vše ostatní.

Nové staršovstvo

Při volbách v neděli 8. 2. byli do staršovstva zvoleni František Falešník, Tomáš Linzmajer a František Šperl. Spolu s kazatelem Janem Spěváčkem tak tvoří nové staršovstvo CB Sušice.

Manželské večery

Co je to kurz Manželské večery?

Kurz Manželské večery nabízí všem zůčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život.

Během osmi společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas.

Z témat kurzu: vzájemné poznávání svých potřeb, efektivní kmunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči, dobrý sex, děláme si na sebe čas a společná zábava.

Stránky